Ik zoek documenten/filmmateriaal

Om documenten te downloaden, kies je in volgend overzicht best eerst voor de afdeling en dan pas voor het document.

Alle documenten zijn per afdeling/categorie gerangschikt. Lees meer over het gebruik van de documenten.

De schaalversies werden aangepast.  Meer concreet: de vermeldingen O, V, G en U (onvoldoende, voldoende, goed en uitstekend) werden aangepast door CN, CB, U en U+, zijnde Competentie niet behaald, Competentie behaald, Uitbreiding en Uitbreiding plus.  Je herkent deze documenten door de vermelding C (competentie) in de bestandsnaam.

Voor JGZ/LGW zijn er sinds november ’18 nieuwe documenten.   Je vindt ze hier:

JGZ_LGW_ afdrukversie_2018        JGZ_LGW_percentageversie_2018_met totalen JGZ_LGW_percentageversie_2018_zonder totalen     JGZ_LGW_schaalversie_2018